Top Down

1
New applications of surface plasmon polaritons
LEI Jian-guo, LIU Tian-hang, LIN Jing-quan, GAO Xun, LI Bao-zeng
2010, 3(5): 432-439.
Abstract(6126) PDF 306KB (8134)
2
Terahertz wave and its new applications
CAI He, GUO Xue-jiao, HE Ting, PAN Rui, XIONG Wei, SHEN Jing-ling
2010, 3(3): 209-222.
Abstract(4827) PDF 892KB (6260)
3
Present status and progress in 193 nm exposure
GONG Yan, ZHANG Wei
2008, 1(1): 25-35.
Abstract(4870) PDF 331KB (4563)
4
Super resolved reconstruction technologies and recent evolution
LIU Yan-yan, ZHANG Xin, ZHANG Jian-ping
2009, 2(2): 102-111.
Abstract(4724) PDF 1976KB (4417)
5
Application and development of recent space optical imaging remote sensors
HU Jun, WANG Dong, SUN Tian-Yu
2010, 3(6): 519-533.
Abstract(4520) PDF 273KB (4281)
6
Research of face recognition methods based on subspace analysis
GE Wei, CHENG Yu-qi, LIU Chun-xiang, Chen Qiu-ping
2009, 2(5): 377-387.
Abstract(3981) PDF 1014KB (4117)
7
Introduction to up-conversion luminescence of rare earth doped materials
HUA Jing-tian, CHEN Bao-jiu, SUN Jia-shi, CHENG Li-hong, ZHONG Hai-yang
2010, 3(4): 301-309.
Abstract(4695) PDF 673KB (4089)
8
Progress in foreign groundbased optoelectronic
ZHANG Jing-xu
2009, 2(1): 10-16.
Abstract(5587) PDF 228KB (3868)
9
Study of real-time image enhancement algorithm
LIU Chun-xiang, Li Hong-zuo
2009, 2(5): 395-401.
Abstract(5100) PDF 2351KB (3799)
10
Image data acquisition of multi-channel image data base on PCI bus
SHEN Hong-liang, LIU Jin-guo, Lü shi-liang
2009, 2(5): 438-444.
Abstract(3891) PDF 1366KB (3688)
11
Research status quo of flat 3D display technology
KONG Ling-sheng, NAN Jing-shi, XUN Xian-chao,
2009, 2(2): 112-118.
Abstract(4700) PDF 2498KB (3643)
12
Review of tracking algorithms under occlusions
XUE Chen, ZHU Ming, LIU Chun-xiang
2009, 2(5): 388-394.
Abstract(3539) PDF 893KB (3596)
13
Optical synthetic aperture imaging techniques and development
QIAO Yan feng, LIU Kun, DUAN Xiang-yong,
2009, 2(3): 175-183.
Abstract(3342) PDF 2858KB (3526)
14
Realization of high resolution visible earth observation on geostationary earth orbit
YU Qian-yang, QU Hong-song
2008, 1(1): 1-12.
Abstract(3938) PDF 397KB (3441)
15
Development and tendency of photovoltaic concentrator system
LIU Hua, LU Zhen-wu, ZHU Rui, ZHANG Hong-xin
2008, 1(1): 49-56.
Abstract(3749) PDF 217KB (3395)
16
Research on adaptability of optical remote sensor in mechanical and space thermal environment
LU E, YAN Chang-xiang, WU Qing-wen, DONG De-yi, GUO Liang, LUO Zhi-tao
2009, 2(5): 364-376.
Abstract(4464) PDF 2038KB (3310)
17
Application of near space platform based photoelectric detecting system to space situation awareness
XU Rong, MEN Tao, ZHANG Rong-zhi
2010, 3(6): 546-553.
Abstract(3514) PDF 198KB (3245)
18
Realization of high resolution visible earth observation on geostationary earth orbit
YU Qian-yang, QU Hong-song
2009, 2(1): 1-9.
Abstract(4697) PDF 306KB (3225)
19
Analysis and simulation of deployment motion of satellite solar array
AN Yuan, GU Song, JIN Guang
2009, 2(1): 29-35.
Abstract(3439) PDF 231KB (3184)
20
Design principle of no reference image quality evaluation
AN Xue-jing, TIAN Yuan,
2009, 2(2): 140-144.
Abstract(3210) PDF 499KB (3136)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go